Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, đến ngày 8-4, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 74.849/161.973 hộ, đạt 46,21%, trong đó khu vực thành thị đã hoàn thành phỏng vấn 30.581 hộ, đạt 50,56%; khu vực nông nông thôn đã hoàn thành phỏng vấn 44.268 hộ, đạt 39,97%, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Kết thúc mỗi ngày, trên từng địa bàn, các tổ trưởng, giám sát viên đều rút kinh nghiệm về phương pháp phỏng vấn, cách khai thác thông tin đối với điều tra viên và bổ sung, giải đáp những vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình hỏi, ghi phiếu điều tra tại hộ gia đình.

 

Cán bộ xã Cà Ná (Thuận Nam) tích cực thu thập thông tin dân số bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Văn Nỷ

Để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh công tác điều tra, ghi phiếu vẫn tiếp tục được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh và ngành Thống kê rất cần sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp từ tỉnh đến địa phương; sự ủng hộ và cộng tác của nhân dân thuộc địa bàn điều tra để thu thập được những thông tin chính xác, đầy đủ, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhằm có được nguồn thông tin đầu vào chính xác, giúp cho ngành Thống kê tổng hợp, phân tích dữ liệu làm cơ sở để xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tỉnh nhà trong những năm tiếp theo.