Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 9-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I, năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ Hội quán triệt rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vài trò, nhiệm vụ của mình trong công tác Hội, chăm lo đời sống cho nhân dân nói chung, hội viên nói riêng.

Hội nghị báo cáo viên quý I-2019. Ảnh: U.Thu

* Ngày 9-4, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 40 cán bộ Hội Nông dân trong huyện. Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội; giới thiệu một số mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân huyện.