Cần có giải pháp hiệu quả đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 9-4, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, hoạt động xuất khẩu trong tỉnh thời gian qua có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Kim ngạch xuất khẩu còn cách xa so với mục tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Thương hiệu, quy mô và năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn hạn chế. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực chủ yếu là thủy sản và nhân hạt điều, hầu hết chỉ dừng lại ở những sản phẩm thô, sản xuất gia công, với giá trị gia tăng chưa cao và còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu chủ yếu làm nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, định hướng, chưa đề ra được giải pháp, cơ chế thực sự hiệu quả để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 ngành chức năng: Công Thương, Hải quan và Thuế cần xây dựng cơ chế phối hợp nám bắt kịp thời, có đánh giá cụ thể tình hình doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đây chính là cơ sở để giúp các ngành đề ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên từng lĩnh vực. Chuẩn bị cho Hội nghị Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2019, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra nội dung thiết thực, có ý nghĩa, trên tinh thần cầu thị, thể hiện được sự quan tâm, mong muốn của tỉnh đối với các doanh nghiệp đóng góp ý kiến, kiến nghị để cùng tỉnh tìm ra các giải pháp, cơ chế, chính sách hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ vấn đề thủ tục hành chính về hải quan, thuế; xây dựng thương hiệu tham gia thị trường xuất khẩu; mở rộng vùng nguyên liệu… Qua đó tạo động lực, bứt phá cho hoạt động xuất khẩu tỉnh nhà, phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu USD mà Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.