Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển phía Nam tỉnh

Ngày 8 - 4, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển phía Nam tỉnh. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu.

Khu vực ven biển phía Nam tỉnh có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, điện mặt trời, điện gió kết hợp nông nghiệp công nghệ cao. Để đảm bảo định hướng phát triển chung, đồng bộ và bền vững, ngày 31-1-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhằm mục tiêu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác giá trị tiềm năng để phát triển tốt các ngành kinh tế mũi nhọn. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn-Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng báo cáo kết quả sơ bộ Đồ án quy hoạch. Theo đó, dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng ở từng khu vực, Đồ án quy hoạch đã đánh giá hiện trạng, phân chia vùng biển phía Nam tỉnh thành 8 khu vực, đề xuất các chiến lược phát triển du lịch, đô thị ven biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nhệ cao…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị tư vấn, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Về cơ bản Đồ án quy hoạch đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh ở khu vực ven biển phía Nam là dựa trên bảo tồn hệ sinh thái biển, văn hóa truyền thống, thiên nhiên hiện hữu. Tỉnh cơ bản thống nhất đề xuất theo Đồ án quy hoạch, coi đó là nguyên tắc trong quản lý phát triển cho khu vực, triển khai các dự án đầu tư xây dựng mang tính chiến lược và bền vững. Đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương liên quan đến phát triển không gian chung về 4 chiến lược quan trọng: Môi trường sinh thái, phát triển không gian đô thị, du lịch - dịch vụ ven biển, văn hóa - xã hội, theo hướng phân khu chức năng, tiết kiệm quỹ đất đai, chú ý đến đảm bảo lợi ích cho Nhân dân sở tại để hoàn thiện đồ án.