Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”

(NTO) Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thông qua các phong trào, tích cực phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Theo kế hoạch, hằng năm Tỉnh đoàn giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó phấn đấu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% so với số đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, để làm tốt công tác trên, giải pháp trọng tâm là thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa X); đồng thời xây dựng tổ chức đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường quán triệt trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục theo các nội dung trên đến từng chi đoàn, đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý chí, động cơ đúng đắn trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Nhìn lại năm qua, có thể thấy công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ ĐVTN trên địa bàn tỉnh được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện đồng bộ. Thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 691 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã có 527 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho người dân tại xã Phước Kháng (Thuận Bắc).​ Ảnh: V.M

Đặc biệt cùng với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Lấy việc “Làm theo lời Bác” làm trọng tâm, các cơ sở đoàn chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến như: Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Nữ thủ lĩnh thanh niên. Qua đó, tạo động lực và nêu gương cho ĐVTN noi theo, có nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí vươn lên trong lao động, công tác và học tập, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn cử tháng 2 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2019 gắn với hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”, cụ thể đã tuyên dương 30 đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Bên cạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, các phong trào xung kích, tình nguyện được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai. Cụ thể đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc”; 3 chương trình “hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ”, “hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khoẻ vật chất, đời sống văn hoá tinh thần” trong ĐVTN. Nhiều cơ sở đoàn đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên, tạo môi trường cho ĐVTN nhiệt tình, xung kích, phát huy khả năng, nguyện vọng, sở trường và được nhìn nhận đúng đắn, chính xác, khách quan. Qua thực tiễn phong trào, từ sự giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu của Đoàn, nhiều ĐVTN đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, riêng trong tháng 1 đã có 11 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực công tác, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng.

Trong thời gian tới, theo hướng làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh-thiếu niên gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Thuận thời kỳ mới”. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong ĐVTN; chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng.

Thực hiện mục tiêu trên, các cấp bộ đoàn tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho ĐVTN phát huy khả năng, phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong Tháng Thanh niên với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, các cấp bộ đoàn tập trung công tác phát triển đoàn viên mới; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tổ chức các đợt trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.