Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phát huy vai trò xung kích trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh; lực lượng tuổi trẻ (LLVT) tỉnh đã xung kích đi đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay đoàn viên, thanh niên trong LLVT tỉnh chiếm tỷ lệ gần 60%, được sinh hoạt ở 9 tổ chức cơ sở đoàn. Nhận thức rõ ý nghĩa của phong trào Thi đua Quyết thắng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã cụ thể hoá phong trào thi đua sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của mỗi cơ sở đoàn mang lại hiệu quả cao.

Một trong những nội dung thi đua là: Thi đua sẵn sàng chiến đấu, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở các Chi đoàn Trinh sát, Thiết giáp thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị; ĐVTN làm nhiệm vụ hậu cần, tài chính luôn nhiệt tình với công việc, thường xuyên bảo đảm quân trang, quân lương, kinh phí, hàng hóa, vật tư đầy đủ, tham gia xây dựng củng cố doanh trại theo phương châm “Chính quy - xanh - sạch - đẹp”; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt 98,8%, thực hiện tốt chương trình quân-dân y kết hợp, ĐVTN ở Chi đoàn Đại đội Công binh bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn thực hiện những nhiệm vụ đặc thù, có tính chất chiến đấu trong thời bình như: rà phá bom mìn, xử lý bom đạn cấp năm, xây dựng công trình phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn .…Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện độc lập, phân tán, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn, nhưng từng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ nhiệm vụ được giao, an tâm tư tưởng không dao động trước những khó khăn thử thách. 

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia vệ sinh môi trường tại Biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh: V.Nỷ

Phong trào rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được ĐVTN ở các cơ sở đoàn tích cực hưởng ứng với những hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị như: “Tháng rèn luyện kỷ luật” của Đoàn cơ sở Trung đoàn BBĐP 896; “Chi đoàn không có ĐVTN vi phạm kỷ luật” của Chi đoàn Trường Quân sự tỉnh; mô hình “Vọng gác thanh niên” của Chi đoàn Phòng Tham mưu. Ngoài ra, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động diễn đàn “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy”, “Thanh niên với xây dựng môi trường văn hóa”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”… góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, ý chí chiến đấu, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong chính quy, hiện đại. Hàng năm, kết quả bình xét phân loại chất lượng 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn viên khá và xuất sắc đều tăng, không có đoàn viên trung bình, yếu kém.

Ngoài ra tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn là lực lượng đi đầu, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt... Các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện... được tổ chức thường xuyên với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả xã hội cao. Công tác đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và phát triển kỹ năng xã hội luôn được coi trọng; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, ĐVTN về chủ trương, chế độ, chính sách học nghề, công tác đào tạo nghề cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các trung tâm dạy nghề trong và ngoài quân đội tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, định hướng cho ĐVTN trong việc chọn nghề, học nghề.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong phong trào Thi đua Quyết thắng, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng chuẩn mực đạo đức người thanh niên cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.