Mời tham gia viết bài cho Ấn phẩm đặc biệt tháng Tư năm 2019

Kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), giải phóng Ninh Thuận (16-4) và 27 năm tái lập tỉnh (1-4), năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Báo Ninh Thuận xuất bản Ấn phẩm đặc biệt Tháng Tư năm 2019 với chủ đề: “Ninh Thuận trên đường phát triển”.

Các tác phẩm gửi Ấn phẩm đặc biệt Tháng Tư năm 2019 thể hiện qua các thể loại báo chí, văn học nghệ thuật (tranh, ảnh, bài phản ánh, phóng sự, bút ký, ghi chép, tư liệu, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm vui…) với nội dung sinh động, phóng phú, phản ánh thành tựu nổi bật về phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng; truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Thuận; những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2020; những đổi thay về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh qua 44 năm tỉnh nhà được giải phóng, nhất là từ khi tái lập tỉnh Ninh Thuận (tháng 4-1992) đến nay….

- Thời hạn nhận bài: Đến hết ngày 31-3-2019

- Các tác phẩm gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Ninh Thuận, số 279A,

đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Email: bandocnt@gmail.com hoặc toasoannt@gmail.com

Chú ý: Ngoài bút danh (nếu có) tác giả cần ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại cụ thể để tòa soạn tiện liên lạc.

Báo Ninh Thuận rất mong mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các đồng chí và các bạn.