Thông báo: Về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2019

UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2019 như sau:

Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2019. Ảnh: Văn Nỷ.

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 từ ngày Thứ hai ngày 31-12-2018 đến hết Thứ ba ngày 01-01-2019, đi làm bù vào ngày Thứ bảy ngày 5-01-2019.

Như vậy, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày Thứ bảy (29-12-2018) đến hết Thứ ba (01-01-2019).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01-01-2019.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2019 theo quy định.