Thể lệ Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật Ninh Thuận - 2019: Chủ đề “Ninh Thuận - Quê hương tôi yêu”

1. Mục đích: Giới thiệu những tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật về vùng đất và con người Ninh Thuận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát hiện tài năng nhiếp ảnh và các tác phẩm ảnh nghệ thuật có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo và mới mẻ.

2. Nội dung: Phản ánh sự phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Thuận, những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh - quốc phòng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương… Trong đó, chú trọng về lĩnh vực phát triển “năng lượng tái tạo” hướng đến xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; lĩnh vực phát triển “nông nghiệp công nghệ cao” để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận.

4. Yêu cầu tác phẩm dự thi:

- Ảnh phải được chụp ở địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong khung thời gian từ năm 2018 đến nay.

- Ảnh gửi dự thi không hạn chế số lượng và thể loại màu hay đen trắng, ảnh có thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Nếu là ảnh bộ, thì mỗi bộ ảnh được coi là 1 tác phẩm tương đương với 1 tác phẩm ảnh đơn. Mỗi bộ ảnh tối đa 8 ảnh.

- Ảnh không dán lên bìa cứng hay ép nhựa.

- Không được chú thích, đánh dấu và ghi tên tác giả trên ảnh.

- Những tác phẩm ảnh đã được giải thưởng hoặc trưng bày triển lãm trong các cuộc thi ảnh trước đây do các đơn vị trong tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế tổ chức không được tham gia dự thi.

- Chấp nhận mọi thủ pháp kỹ thuật nhưng không sai thực tế.

- Ảnh dự thi được phóng trên giấy ảnh, không lớn hơn hay nhỏ hơn cỡ ảnh 20 x 30cm.

5. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm:

- Thời gian nhận ảnh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 2-4-2019.

- Địa chỉ nhận ảnh: HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NINH THUẬN, Số 31 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; chi tiết liên hệ Văn phòng Hội, Điện thoại số: 0259.3830856.

- Tổ chức chấm giải: Dự kiến chấm ảnh công khai vào ngày 4 và 5-4-2019.

- Dự kiến tổ chức tổng kết, trao thưởng và trưng bày triển lãm ảnh ngày 16-4-2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tác giả nhiệt tình tham gia hưởng ứng cuộc thi.