Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019

(NTO) Ngày 13-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong năm 2019, hệ thống MTTQ các cấp cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Các nhiệm vụ trọng tâm còn lại, đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trên, MTTQ các tỉnh, thành phố cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và nắm chắc tình hình trong nhân dân, lắng nghe ý kiến của địa phương, cơ sở.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nên việc tổ chức thành công đại hội là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu. Đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Cấp xã hoàn thành xong trong quý I-2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5-2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2019. Đối với nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019, cán bộ Mặt trận các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống để có những đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.