Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai chương trình bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019

Ngày 14-3, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, chương trình BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức; công tác quản lý đối tượng, việc cấp đổi, chuyển phát thẻ BHYT cho người tham gia được thực hiện chặt chẽ. Trong năm, toàn thành phố có 155.689 người tham gia BHYT, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn đạt 88,1%, vượt 2,1% số với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình có 43.463 người, chiếm 27,92%; đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia BHXH có 27.504 người, chiếm 17,67%; nhóm đối tượng khác có 84.722 người tham gia BHYT, chiếm 54,12%.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong thực hiện chương trình BHYT toàn dân năm 2018. Ảnh: N.Thúy

Năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chế độ chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng né tránh tham gia BHXH, BHYT cho người lao động và tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác thu BHYT đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT. Tiếp tục củng cố mạng lưới đại lý thu BHYT tại các phường, xã. Phấn đấu trong năm 2019 thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ bao phủ 89%.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình BHYT toàn dân năm 2018.