Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

Ngày 4-3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, sẽ cấp miễn phí 19 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Các ấn phẩm báo trưng bày ở Thư viện tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Phạm vi, đối tượng và các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp bao gồm: Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc), phát hành 2 kỳ/tuần (104 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Tạp chí Dân tộc (Ủy ban dân tộc) – Phát hành 1 kỳ/tháng (12 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Chuyên trang "Dân tộc thiểu số và miền núi" trên Báo Nhân Dân hàng ngày, phát hành 1 trang/kỳ (1 kỳ/tuần tương ứng với 52 kỳ/năm), cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Mỗi người 1 tờ/kỳ; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội), phát hành 1 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho HĐND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), phát hành 1 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban MTTQ xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), phát hành 1 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Chuyên đề “Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu” (Báo Tuổi trẻ Thủ đô), phát hành 1 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Đoàn Thanh niên xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ; Chuyên đề “Dân tộc và miền núi” (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), phát hành 2 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội Chữ thập đỏ các xã thuộc khu vực III, Chi Hội chữ thập đỏ thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ…