Huyện ủy Ninh Hải: Tổ chức học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

(NTO) Ngày 1-3, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức học tập chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 nhằm giúp cán bộ chủ chốt huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh; qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019". Ảnh: V.Ba