Hội Cựu chiến binh Ninh Hải: Đẩy mạnh các phong trào thi đua làm theo lời Bác

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Hải đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Toàn Hội hiện có 862 hội viên, sinh hoạt ở 50 chi hội. Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Hải cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, “nói đi đôi với làm”. Ngay sau khi có hướng dẫn của các cấp ủy đảng, Hội đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đông đảo hội viên CCB chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả.

Trong năm 2018, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới cho 105 lượt hội viên ứng dụng vào sản xuất tăng thu nhập như: Mô hình “vần đổi công” giúp nhau phát triển sản xuất muối ở Chi hội CCB thôn Khánh Tường (Tri Hải); mô hình tưới nước tiết kiệm “Nho, măng tây xanh” ở thôn Cà Đú (Khánh Hải); mô hình cánh đồng lớn ở xã Xuân Hải. Từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện, từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp giải ngân gần 54 tỷ đồng, giúp 2.274 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, đến nay đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Đơn cử như CCB Nguyễn Sơn ở thị trấn Khánh Hải; Bùi Hóa ở xã Tri Hải, Nguyễn Hồng Hà ở Xuân Hải… hằng năm có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Đến nay, có trên 50% số gia đình hội viên là hộ khá, giàu.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB huyện Ninh Hải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn kết nghĩa tình đồng đội bằng nhiều việc làm cụ thể như: Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro; đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”... Trong năm 2018, Hội đã vận động được 30 triệu đồng sửa chữa nâng cấp nhà cho 2 gia đình hội viên; xây dựng nhà ở cho 1 gia đình hội viên có khó khăn về nhà ở. Đây là nguồn động viên lớn giúp hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Hội CCB huyện còn thường xuyên quan tâm, phối hợp với tổ chức Đoàn cơ sở tham gia các hoạt động nói chuyện truyền thống, về nguồn thăm lại các di tích lịch sử cùng thanh niên; thăm các gia đình chính sách khó khăn… qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong công tác xã hội, cán bộ, hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, vận động quần chúng nhân dân và hội viên cùng chung tay, góp sức bảo vệ môi trường sống thân thiện, đảm nhận tham gia giữ gìn 2 tuyến đường “An toàn-văn minh-xanh, sạch,đẹp”.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Ninh Hải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.