Đến năm 2025, có ít nhất 30% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2019-2025. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non (MN) theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em.

Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2020, mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ năng lực huy động trẻ em đến trường; phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 15% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ em độ tuổi mẫu giáo (MG), trong đó hầu hết trẻ MG 5 tuổi được đến trường, tỷ lệ huy động trẻ em MN ra lớp trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 35% trở lên.

Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đến năm 2020, toàn tỉnh có 99% nhóm, lớp MN được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế.

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 80% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm MN trở lên và 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. 100% trường MN, MG hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường MN, MG được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Giai đoạn 2021 - 2025, phát triển mạng lưới trường lớp MN, bảo đảm đến năm 2025, toàn tỉnh huy động ít nhất là 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và ít nhất 85% trẻ em trong độ tuổi MG được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em MN ra lớp trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 40% trở lên.

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% nhóm, lớp MN được học 2 buổi/ngày; tiếp tục giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân - béo phì. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 65%, có ít nhất 30% trường MN, MG đạt chuẩn quốc gia và có ít nhất 60% số trường MN, MG được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục...