Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân

(NTO) Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ cho 100% nhân viên các khoa, phòng, đội.

Trong năm, toàn huyện đã khám cho 227.600 lượt bệnh nhân, tăng 1.601 lượt so với năm 2017. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 3.799 người; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 60%, giảm 27,38% so với năm 2017... Qua đó, nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 bệnh; tỷ lệ phụ nữ khám thai 3 lần/3 kỳ; phụ nữ sinh đẻ có cán bộ y tế chăm sóc… đạt từ 98- 100%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc đạt hơn 77%...

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải được đầu tư trang thiết bị hiện đại
góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Trong năm 2019, Trung tâm Y tế Ninh Hải tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, chuẩn hóa phác độ điều trị trong khám, chữa bệnh; đẩy mạnh việc khám chữa, bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại; đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực; phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.