Sàng lọc tác dụng sinh học và xác định thành phần hóa học cây đinh lăng

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Sàng lọc tác dụng sinh học và xác định thành phần hóa học có hoạt tính của một số loài Đinh lăng (Polyscias) tại Việt Nam” theo Nghị định thư hợp tác với Hàn Quốc đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2019.

Định hướng mục tiêu là sàng lọc được các tác dụng sinh học tiềm năng của một số loài Đinh lăng (Polyscias) tại Việt Nam; xác định được một số thành phần hóa học từ các mẫu có hoạt tính được lựa chọn sau sàng lọc.

Cây đinh lăng - Ảnh minh họa

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Bộ mẫu đối tượng nghiên cứu gồm: mẫu vật, đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm sinh học phân tử; báo cáo kết quả sàng lọc ít nhất 05 tác dụng sinh học của tối thiểu 03 loài thuộc chi Polyscias (05 xuất xứ/loài) tại Việt Nam.

Báo cáo kết quả xác định thành phần hóa học có hoạt tính từ các mẫu được lựa chọn; tối thiểu 05 mẫu có hoạt tính sinh học được lựa chọn; tối thiểu 02 - 03 chất hóa học/phân đoạn có hoạt tính được phân lập và xác định cấu trúc, độ tinh khiết ≥ 90% (50-100 mg/chất); 03 bài báo SCI; góp phần đào tạo 02 thạc sĩ.

Theo www.chinhphu.vn