Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Ngày 4-1, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong năm 2018.

Năm qua, công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ từ thành phố đến cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị cơ bản giữ vững ổn định. Vai trò lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng rõ nét. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt cao; ý thức cảnh giác phòng ngừa, tấn công tội phạm của nhân dân ngày càng nâng cao.

Lãnh đạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: M.Dung

Năm 2019, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm để tích cực tham gia phòng chống. Lực lượng công an tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên tịch đẩy mạnh phòng trào “TDBVANTQ”…Phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt các vùng giáp ranh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.