Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019 với các đơn vị nhận quân.

Theo chỉ tiêu, năm 2019, tỉnh ta được giao 1000 thanh niên đến các đầu mối nhận quân, gồm: Quân chủng Phòng không – không quân, Quân chủng Hải quân, Biên phòng tỉnh, Sư đoàn BB2, Sư đoàn BB315, Lữ đoàn công binh 280, Lữ đoàn Pháo binh 368, Lữ đoàn Thông tin 575 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị các đơn vị đã thảo luận, thống nhất và ký biên bản hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019 với các nội dung: Địa phương giao quân phải giao đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đạo đức, trình độ văn hóa… Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 20-2-2019.