Công ty Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho một dự án thủy điện của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), một công ty con của Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., sẽ hợp tác với tổ chức Bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu Nhật Bản (NEXI) để hỗ trợ tài chính cho một dự án thủy điện ở Việt Nam.

SMBC dự định sẽ cung cấp các khoản tín dụng có tổng trị giá lên tới 50 triệu USD, với kỳ hạn 14 năm và lãi suất thả nổi, cho một công ty tư nhân của Việt Nam để thực hiện dự án này. Tổng giá trị của các khoản vay này chiếm tới 80% tổng kinh phí của dự án. Trong khi đó, Công ty Điện lực Chư-gô-cư (Chugoku) sẽ tư vấn kỹ thuật cho dự án này.

NEXI, một tổ chức được Chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn, sẽ bù đắp thiệt hại cho SMBC trong trường hợp nếu công ty tư nhân trên phá sản, trong khi Bộ Tài chính Việt Nam sẽ chi trả phần lãi suất quá hạn.

Theo nhật báo Nikkei, thông thường, NEXI chỉ bảo lãnh cho các dự án quốc gia ở các nước khác và rất hiếm khi tài trợ cho một dự án do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện.

(Theo TTXVN)