Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(NTO) Ngày 12-7, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, từng cấp, từng ngành đã có chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực triển khai thực hiện đạt kết quả các nội dung Thông báo Kết luận số 264 -TB/TW của Bộ chính trị, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức 2 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Ninh Sơn và Bác Ái với sự tham gia của 23 lượt cơ sở, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh, quy mô 46 gian hàng. Ngoài ra các DN đã tổ chức 9 điểm bán hàng cố định và 65 chuyến bán hàng lưu động. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, DN, cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của Cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ DN trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, các chương trình quảng bá hàng Việt Nam; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh biểu dương sự triển khai nghiêm túc của các địa phương, các cấp; qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về thực hiện cuộc vận động của các cơ quan, ban, ngành, các DN và các tầng lớp nhân dân. Để Cuộc vân động được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hơn nữa, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành cần khắc phục hạn chế, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Bên cạnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; khuyến khích các DN nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo thói quen cho người tiêu dùng trong mua sắm hàng hóa do các DN trong nước sản xuất, nhất là sản phẩm đặc thù của tỉnh.