Chi bộ thôn Hiếu Lễ: Lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới

(NTO) Hiếu Lễ là khu dân cư vùng đồng bào Chăm thuộc diện trù phú của xã Phước Hậu (Ninh Phước). Đồng ruộng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam được nông dân đầu tư thâm canh lúa theo mô hình cánh đồng lớn đạt năng suất cao. Xóm làng khang trang, đường đi lối lại sạch đẹp, cuộc sống thanh bình. Chi bộ thôn Hiếu Lễ thực hiện hiệu quả việc lãnh đạo nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn mới (NTM) ngày càng khởi sắc.

Trở lại thôn Hiếu Lễ vào sáng ngày 26-5, chúng tôi ghi nhận không khí nông dân địa phương tập trung ra đồng làm đất, xuống giống vụ lúa hè- thu 2018. Hợp tác xã Kinh doanh- Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu (HTX) hợp đồng đưa hàng chục chiếc máy cày xuống ruộng hối hả trục bùn trên cánh đồng lớn Sân Cả, Sân Cổng. Tại đây, chúng tôi gặp anh Trượng Thành Liêm, Bí thư Chi bộ thôn Hiếu Lễ, kiêm Giám đốc HTX; Kỹ sư Quảng Đại Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX ra đồng kiểm tra khâu làm đất và đôn đốc nông dân ngâm giống gieo đồng loạt, phấn đấu xuống giống dứt điểm vào ngày 10- 6, trước thời hạn 5 ngày so với lịch thời vụ của huyện Ninh Phước đề ra. HTX liên kết với nông dân tiếp tục thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 150 ha, trong đó có 56 ha gieo giống TH 41 cấp nguyên chủng sản xuất lúa giống và 94 ha gieo giống TH 41 cấp xác nhận sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao. HTX đã tập kết về kho nguồn lúa giống, phân bón, thuốc BVTV trị giá 1 tỉ đồng bảo đảm cung cấp kịp thời cho nông dân đầu tư sản xuất thắng lợi vụ hè-thu, phấn đấu đạt năng suất 70- 75 tạ/ha.

Diện mạo nông thôn mới làng Chăm Hiếu Lễ ngày càng khởi sắc.

Chi bộ thôn Hiếu Lễ hiện có 15 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, tâm huyết chăm lo xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và tình hình thực tiễn của khu dân cư, chi bộ tổ chức họp đảng viên bàn bạc thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị địa phương. Cấp ủy chủ trì việc soạn thảo, ban hành, kiểm tra thực hiện nghị quyết chi bộ thông qua đảng viên được phân công phụ trách từng mảng công việc, từng vùng dân cư, bảo đảm việc đưa nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn cuộc sống. Thôn Hiếu Lễ được cấp trên chọn làm điểm thực hiện mô hình cánh đồng lớn từ vụ hè-thu 2017. Chi bộ tổ chức cuộc họp thống nhất trong đảng viên ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện mô hình cánh đồng lớn. Cấp ủy chi bộ định hướng Ban quản lý thôn, Hội đồng quản trị HTX, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên đồng thuận tham gia với diện tích 56 ha của 103 nông hộ. HTX liên kết với các doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn đồng hành thực hiện thắng lợi mô hình cánh đồng lớn đạt năng suất bình quân 73,5 tạ/ha, cao hơn lúa sản xuất đại trà 7,5 tạ/ha, tạo tâm lý phấn khởi trong nhân dân. Mô hình cánh đồng lớn ở Hiếu Lễ tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích lên 172 ha trong vụ đông- xuân 2017- 2018 đạt năng suất bình quân trên 80 tạ/ha; cá biệt có những hộ đạt 90- 100 tạ/ha. Đây là vụ lúa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay trên cánh đồng Hiếu Lễ. Tập thể cán bộ HTX và cá nhân ông Quảng Đại Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích thực hiện thí điểm cánh đồng lớn sản xuất lúa giống vụ hè- thu 2017.

Hiếu Lễ hiện có 678 hộ, với 3.715 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 4 vùng dân cư, đồng bào dân tộc Chăm chiếm 90% dân số. Đời sống người dân bảo đảm no ấm từ nguồn thu nhập canh tác lúa, canh tác hoa màu kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Chi bộ ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng NTM, xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, xây dựng mô hình tộc họ tự quản về an ninh- trật tự gắn với khuyến học, khuyến tài. Các nghị quyết của chi bộ ban hành đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân được người dân đồng thuận tích cực tham gia thực hiện. Đơn cử, chi bộ lãnh đạo nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng chung tay cùng chính quyền địa phương bê tông hệ thống giao thông khu dân cư với chiều dài hơn 3 km trị giá 1 tỉ đồng. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ và nhân dân đóng góp 105 triệu đồng xây dựng cổng làng văn hóa Hiếu Lễ; xây dựng tường rào nghĩa trang trị giá 120 triệu đồng. Chi bộ thống nhất lãnh đạo vận động nhân dân tiếp tục đóng góp 90 triệu đồng lắp đặt bóng đèn chiếu sáng 6 tuyến đường khu dân cư, phấn đấu hoàn thành trong dịp đón mừng Lễ hội Ka-tê 2018.

Ngừng tay dọn cỏ bờ chuẩn bị xuống giống vụ hè- thu 2018, ông Vạn Sổ phấn khởi: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy thôn Hiếu Lễ ngày càng phát triển không thua kém gì vùng thị trấn. Đường đi lối lại được bê tông sạch đẹp; tuyến đường giao thông liên xã lắp bóng đèn led sáng trưng vào ban đêm. Bà con thực hiện mô hình cánh đồng lớn áp dụng biên pháp “1 phải, 5 giảm” đem lại năng suất cao, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân. Với vai trò người cao tuổi, tôi vận động tộc họ tích cực tham gia xây dựng NTM, đời sống bà con thôn xóm ngày càng phát triển.

Anh Trượng Thành Liêm, cho biết thêm: Trong thời gian tới, cấp ủy tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên trong chi bộ và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tích cực đi đầu trong cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm chất lượng cao. Xây dựng mô hình chăn nuôi heo đen gắn với mở rộng diện tích canh tác nho, táo đạt tiêu chuẩn an toàn. Phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân; tích cực góp phần cùng nhân dân toàn xã nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.