Liên đoàn lao động tỉnh: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay, hầu hết cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp công đoàn, trước hết là của người đứng đầu công đoàn các cấp.

Tỉnh ta hiện có 65.200 lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), trong đó, khu vực hành chính-sự nghiệp có 21.386 lao động, chiếm 32,8% và khu vực doanh nghiệp có 43.814 lao động, chiếm 67,2%. Các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp. Theo LĐLĐ tỉnh, tính đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có tổng số 28.516 đoàn viên đang sinh hoạt trong 730 công đoàn cơ sở. Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nội dung trọng tâm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, tập trung tuyên truyền các chuyên đề năm 2017 và 2018 dưới nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, qua hệ thống báo cáo viên, qua hội nghị giao ban định kỳ của hệ thống công đoàn và qua phương tiện thông tin đại chúng đến với đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2017 về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các cấp Công đoàn đã lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung khắc phục, gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyệt, chỉ thị, quy định của Đảng, các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn. Điều này thể hiện rõ trong công tác kiểm tra, cụ thể các cấp công đoàn đã tiến hành 263 cuộc kiểm tra chấp hành điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn và 480 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn. Qua đó Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cấp công đoàn. Cùng với các cuộc kiểm tra, đã chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã nhận 18 đơn thư, tiếp 25 lượt đoàn viên và người lao động đến phản ánh, khiếu nại về chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Kết quả, các đơn thư đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng.

Qua việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung gắn với nhiệm vụ công tác hằng năm. Đại bộ phận cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ có sự chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần tiền phong gương mẫu, nhất là đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đơn cử Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động và đã tư vấn pháp luật tại chỗ cho 118 trường hợp; trả lời tư vấn pháp luật 4 lượt trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh về pháp luật lao động, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, đã vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, điển hình có 163 người hiến 120 đơn vị máu; hưởng ứng đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa”…

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tổ chức Công đoàn đã lồng ghép các nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động, Tháng Công nhân. Đặc biệt đã tập trung gắn với các chương trình, sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam như: “Phúc lợi đoàn viên”, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân ưu tú…

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, LĐLĐ tỉnh tập trung tuyên truyền trên tạp chí “Lao động và Công đoàn” trên Đài Phát thanh&Truyền hình tỉnh, chuyên mục Công đoàn trên Báo Ninh Thuận, Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh với các nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát, khảo sát việc xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Đồng chí Trịnh Ngọc Hải, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp: Cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội, đời sống của CNVC-LĐ nhìn chung được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người lao động còn hết sức khó khăn; thu nhập, việc làm chưa ổn định. Tình trạng vi phạm pháp luật, đơn cử như nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, công tác ATVSLĐ, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại một số doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ công đoàn tại các CĐCS chưa làm hết vai trò, trách nhiệm của mình… Vì vậy, tôi mong rằng tại Đại hội lần này, các đại biểu cần làm hết trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, ý kiến đóng góp, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tối ưu giải quyết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tổ chức công đoàn ngày càng khẳng định, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực sự là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Ông Lương Công Trúc, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Gia Việt:Tôi mong muốn và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được; nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua để từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời sẽ bầu Ban Chấp hành mới với các thành viên có năng lực, luôn năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo đưa Nghị quyết Đại hội đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đoàn viên. Tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, BCH LĐLĐ tỉnh cũng sẽ xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐCS, giúp chúng tôi trau dồi kỹ năng, kiến thức, nhận thức, bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhất là trong tham gia và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, các phong trào thi đua, từ đó giúp hoạt động CĐCS ngày càng đạt hiệu quả cao, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, cũng như góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.
Anh Nguyễn Minh Phong, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật-Công nghệ, Công ty TNHH May Tiến Thuận: Những năm qua, đời sống của NLĐ đã được cải thiện rất nhiều; việc thực hiện các quy định pháp luật về các chế độ, chính sách cũng như các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh. Có được kết quả này là nhờ vào đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn. Với tư cách là một đoàn viên, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, tổ chức công đoàn cần đổi mới hơn nữa phương thức, nội dung hoạt động; cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân; chủ động, tích cực trong công tác tham mưu tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện tay nghề và tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn liền với lao động sản xuất. Ngoài ra, cần đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm, có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo sự phấn khởi, giúp NLĐ an tâm làm việc, lao động, sản xuất, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.