• Khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
  • Phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng ngày 11-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; có trên 250 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kỳ, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực.

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ có 6 phiên làm việc, nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022

    Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ta tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI gồm có 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn làm Truỏng đoàn.

  • Sáng 10-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc. Có 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham dự.