Bác Ái: Phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(NTO) Ngày 25-4, tại xã Phước Đại, Ủy ban MTTQVN huyện Bác Ái tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến dự có đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: V.M

Tại buổi lễ, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện các hộ dân xã Phước Đại đã ký kết tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó sẽ huy động mọi tiềm năng, lợi thế ở từng khu dân cư trong tập trung xây dựng mô hình “khu dân cư 5 không”: Không còn hộ đói, không có tệ nạn xã hội, không có tội phạm, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, không có người vi phạm pháp luật và “khu dân cư 5 có”: Có nhiều mô hình sản xuất mới, có môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, có tinh thần đoàn kết cộng đồng, có môi trường sống bình yên, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, có xã Phước Đại đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động, Ủy ban MTTQVN huyện Bác Ái đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện lấy địa bàn thôn triển khai gắn với xây dựng mô hình tổ tự quản, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2020.