Nông thôn Ninh Phước nhìn từ phong trào “dân vận khéo”

(NTO) Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Ninh Phước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Năm nay, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 175 mô hình (trong đó có 116 mô hình tập thể, 59 mô hình cá nhân) đăng ký thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 
 Xã Phước Hậu đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất
và đi lại cho nhân dân địa phương. Ảnh: V.M

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, có thể thấy sự chuyển biến rõ nét về lĩnh vực kinh tế qua thực hiện “Dân vận khéo” của Ninh Phước trên cơ sở các mô hình đã chọn và đăng ký. Các cấp uỷ cơ sở trong huyện đã chỉ đạo nhân rộng và thực hiện có hiệu quả một số mô hình sản xuất mới, từng bước tăng thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Đáng chú ý là các mô hình như: “1 phải, 5 giảm” trên 1.149 ha lúa ở các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Vinh, Phước Hữu và thị trấn Phước Dân; trồng rau an toàn, măng tây xanh tại xã An Hải; sản xuất lúa giống xác nhận 140 ha tại xã Phước Thái và Phước Hậu; sản xuất gắn với tiêu thụ bắp, nuôi heo tập trung quy mô từ 600 – 2.000 con/trại tại xã Phước Vinh; trồng táo kết hợp với nuôi dê, cừu vỗ béo tại một số xã và thị trấn Phước Dân; sản xuất theo hướng Vietgap trên cây táo tại xã Phước Sơn, cây nho tại xã Phước Thuận; sản xuất giống dê lai Bachboer tại xã Phước Hậu với quy mô 4.000 con/118 hộ…Đặc biệt nhờ các hình thức “Dân vận khéo” của Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Đảng ủy các xã, thị trấn, đã tạo được sự đồng thuận, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp của các tầng lớp nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Từ đó bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, trường học, trạm y tế…ngày càng đổi mới.

Trên lĩnh vực văn hoá-xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tác động tích cực và thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp ở các địa phương, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện. Ngoài nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào còn vận động nhân dân tham gia thực hành tiết kiệm, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, phát triển mô hình khuyến học, khuyến tài, dòng họ hiếu học và hội khuyến học của các Hội đồng hương. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh đã tổ chức thành lập nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự; mô hình xã lành mạnh, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Điển hình mô hình “Thắp sáng đường quê” của Huyện đoàn Ninh Phước lắp đặt 138 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn ở các xã Phước Thái, Phước Vinh, An Hải, Phước Thuận và Phước Sơn đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

 
Nhiều hộ dân thôn Thái Hòa (xã Phước Thái, Ninh Phước) tham gia hiến đất làm dường giao thông nông thôn.
Ảnh: Văn Miên

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, thông qua công tác dân vận, đã xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân khắng khít, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Theo đó, việc khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Đến nay 66/66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã nhân rộng mô hình tổ dân vận. Chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, tập trung hướng về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhìn chung phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Ninh Phước đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Từ nay đến cuối năm, Huyện uỷ Ninh Phước xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu là nhằm huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ sở ngày càng vững mạnh.