Thuận Bắc: 60 cán bộ được tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội

(NTO) Ngày 9-6, huyện Thuận Bắc tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường hàng năm cấp xã cho 60 cán bộ, công chức của 6 xã trên địa bàn huyện.
 
Lớp tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường.

Trong thời gian 3 ngày, học viên được hướng dẫn nghiên cứu các nội dung: Giới thiệu về công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) hàng năm cấp xã; công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH; quy trình xây dựng kế hoạch, lập bảng biểu phát triển KT-XH cấp xã...