Phước Hậu: Bê tông hóa đường giao thông nội đồng

(NTO) Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phước Hậu (Ninh Phước) khởi công bê - tông hóa đường giao thông nội đồng thôn Chất Thường, dài 1.350m, rông 4m với kinh phí hơn 900 triệu đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại 40% do nhân dân đóng góp. Công trình hoàn thành trong tháng 3-2014, phục vụ nhu cầu đi lại của nông dân.

: Bê tông hóa đường giao thông nội đồng thôn Chất Thường, xã Phước Hậu , huyện Ninh Phước