Ba Tháp: Khởi công xây dựng giao thông nông thôn

(NTO) Ngày 23-12, Ban quản lý thôn Ba Tháp (xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) tổ chức khởi công xây dựng giao thông nông thôn. Tuyến đường được bê tông dài 120 mét, rộng 3,5 mét có nguồn vốn đầu tư 71 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ vật tư trị giá 41 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.


Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát về thôn Ba Tháp giúp dân xây dựng giao thông nông thôn

Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12- 2013, nâng tổng chiều dài các tuyến đường được bê tông xi măng lên 820 mét. Ban quản lý thôn tiếp tục huy động các nguồn lực đóng góp phấn đấu đến cuối năm 2016 hoàn thành bê tông 4.000 mét đường nội thôn. Ban chỉ huy Đại đội Trinh sát cử cán bộ, chiến sĩ về Ba Tháp giúp dân thi công giao thông nông thôn.