Ninh Hải hướng tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới

Được tỉnh chọn là huyện thí điểm tham gia Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”, Ninh Hải đang quyết tâm phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh vào năm 2020. Quyết tâm ấy đang được thể hiện rõ qua củng cố, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Kết quả thực hiện các tiêu chí

Những ngày giữa tháng 2, đến Ninh Hải chúng tôi cảm nhận sự tất bật của các ngành, các cấp chuẩn bị cho sự kiện mới về xây dựng NTM. Theo Văn phòng Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh, ngày 10-2, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã thống nhất đánh giá 2 xã Nhơn Hải và Vĩnh Hải (Ninh Hải) hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2019, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, đến nay Ninh Hải đã có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó giai đoạn 2011-2016 có 5 xã (Tri Hải, Xuân Hải, Tân Hải, Phương Hải và Hộ Hải), năm 2017 có xã Thanh Hải và cuối năm 2019 có 2 xã vừa nói trên. Riêng về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM, theo đánh giá của Văn phòng Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh, huyện Ninh Hải đã đạt được 7/9 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, môi trường, an ninh-trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM.

Đường về xã nông thôn mới Xuân Hải (Ninh Hải). Ảnh: Văn Miên

Trong các tiêu chí trên, đáng chú ý là hạ tầng NTM đã từng bước được Ninh Hải đầu tư xây dựng đồng bộ. Về giao thông, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp phù hợp với quy hoạch được duyệt; có 100% đường huyện đảm bảo ô-tô đi lại thuận tiện và kết nối với trung tâm hành chính các xã thuộc huyện. Về thủy lợi, với tổng chiều dài 131km hệ thống kênh mương (cấp I, II, III), đến nay đã có 64km (đạt 48,85%) được kiên cố hóa, ước tính đến năm 2020 là 110km (đạt 84%), theo quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp đảm bảo phục vụ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…Về điện, các công trình hệ thống điện trung thế liên xã được đầu tư theo quy hoạch, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Lĩnh vực môi trường, riêng địa bàn nông thôn, tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%; hoạt động thu gom và vận chuyển rác đạt 95%; cơ sở sản xuất, chế biến, khu chăn nuôi tập trung thực hiện đúng theo các quy định về bảo vệ môi trường đạt 96,25%.

Mở rộng luồng lạch, xây dựng bờ kè tại thôn Khánh Hội, xã Tri Hải (Ninh Hải) phục vụ đi lại và sản xuất của người dân.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Nhìn chung diện mạo nông thôn của Ninh Hải ngày càng thay đổi, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tìm hiểu trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM ở Ninh Hải, chúng tôi nhận thấy đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Cụ thể từ cuối năm ngoái, Huyện ủy Ninh Hải đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Các chương trình MTQG giai đoạn 2019-2020 của huyện, theo đó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo. “Mục đích của việc kiện toàn là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, thúc đẩy sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của toàn hệ thống chính trị các cấp từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là làm cho người dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của mình”-đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cho biết.

Để trở thành huyện NTM, Ninh Hải còn phải hoàn thành tiêu chí số 5 (y tế - văn hóa - giáo dục) và tiêu chí số 6 (sản xuất). Trong đó, đối với tiêu chí số 5, dù đạt chuẩn về y tế nhưng Ninh Hải chưa đạt tiêu chí về văn hóa và giáo dục. Ở tiêu chí số 6, Ninh Hải đã hình thành 9 vùng sản xuất tập trung như: 180 ha nho, thôn Thái An (Vĩnh Hải); 100 ha nho xanh, thôn Thành Sơn (Xuân Hải); 70 ha nho (Nhơn Hải); 165 ha hành, tỏi (Thanh Hải, Nhơn Hải); 15 ha măng tây xanh (Xuân Hải); 260,33 ha lúa (Xuân Hải); 107,84 ha lúa (Tân Hải); 100 ha giống thủy sản (Nhơn Hải); 500 ha nuôi trồng thủy sản vùng Đầm Nại. Tại Xuân Hải, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã nhận xét: “Các mô hình, các loại cây trồng chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương, tiêu biểu là các mô hình trồng nho xanh, măng tây xanh”. Qua sản xuất theo chuỗi giá trị, Ninh Hải đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. tuy nhiên do một số xã như Hộ Hải, Phương Hải chưa đạt tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), nên Ninh Hải vẫn chưa đạt tiêu chí sản xuất. Đồng chí Lê Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải chia sẻ: “Từ thực tế đó, Hộ Hải xác định trọng tâm nhiệm vụ xây dựng NTM là tập trung thành lập hợp tác xã”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Ninh Hải đã có kế hoạch trong quý I-2020, thực hiện hoàn thiện tiêu chí về văn hóa và giáo dục để đạt tiêu chí số 5, hỗ trợ các xã thành lập hợp tác xã để đạt tiêu chí số 6. Dự kiến vào tháng 6, cùng với tiêu chí có 100% xã đạt chuẩn NTM, Ninh Hải sẽ hoàn thành đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM. Hướng tới mục tiêu đề ra, hiện tại Ninh Hải đang tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về nhiệm vụ xây dựng huyện NTM.