Phước Sơn: Nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(NTO) Trở lại xã Phước Sơn (Ninh Phước) sau gần 3 năm được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chúng tôi nhận thấy bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã xác định việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế, ngay sau khi đạt chuẩn NTM, xã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, duy trì bền vững. Với mục tiêu đó, xã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, thủy lợi phục vụ sản xuất của người dân. Đẩy mạnh công các vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; các cây trồng, vật nuôi chủ lực được quy hoạch phù hợp theo thế mạnh của từng vùng để tăng thu nhập. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được duy trì và nhân rộng; trong đó, mô hình liên kết với doanh nghiệp trồng bắp giống, mô hình chăn nuôi dê, cừu kết hợp trồng nho, táo theo quy trình VietGAP đã nâng cao hiệu quả kinh tế lên 20% - 30% so với phương thức canh tác truyền thống trước đây. Xã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia nâng cao chất lượng từng hạng mục. Theo đó, đã vận động nhân dân làm đường nội thôn với tổng chiều dài 6,3km, đường nội đồng trên 16 km. Hệ thống trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, các công trình văn hóa được nâng cấp và nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Nông dân xã Phước Sơn (Ninh Phước) liên kết trồng Nho sạch cho thu nhập cao. Ảnh Hồng Lâm.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Phước Sơn đang từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Kết quả, một số tiêu chí đạt thấp được nâng lên từ 5%-10% so với thời điểm mới công nhận đạt chuẩn. Cụ thể, tỷ lệ đường nội thôn cứng hóa đạt 80% và đường nội đồng cứng hóa đạt 83,5%; trên 97% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người trong năm 2016 tăng lên 31 triệu đồng/người/năm hiện nay; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,18%. Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, cho biết thêm: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian tới xã tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung hỗ trợ sản xuất gắn với xây dựng các mô hình nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; củng cố tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.