Hương tỏi mới

(NTO) Nồng nàn hương tỏi mới

Thơm lừng đất Thái An.

Tiếng cười em thôn nữ

Rộn cả mùa xuân sang.

Em dãi dầu mưa nắng

Chăm mầm tỏi lên xanh.

Làng ven biển cát trắng

Hương tỏi mới nguyên lành.

Tình người quê thơm thảo

“Tỏi đầu mùa tặng anh”.

Bàn tay em tần tảo

Trao tôi cả mùa xanh!