Ngày xuân nhớ mẹ

Lát gừng cay ngọt ngày Xuân

Cong như dáng mẹ tảo tần sớm hôm

Bốn mùa mưa nắng mỏi mòn

Thời gian thoắt rụng trong con nỗi buồn.