Ninh Sơn với cuộc vận động "xanh - sạch - đẹp"

(NTO) Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp huyện Ninh Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia nên đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là qua cuộc vận động “Chung tay xây dựng Ninh Sơn xanh-sạch-đẹp” do huyện phát động đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường nói chung, xây dựng, phát triển huyện nhà theo hướng xanh-sạch-đẹp nói riêng.

Đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn cho biết: Mục tiêu quan trọng được huyện xác định và quyết tâm thực hiện, đó là phát triển cây xanh, vườn hoa, cây cảnh theo quy hoạch. Phấn đấu giai đoạn 2016-2020, diện tích cây xanh khu vực thị trấn Tân Sơn đạt từ 5-7 m2/người, đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu diện tích cây xanh tại khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đạt từ 4-5 m2/người. Để cụ thể hóa quyết tâm nói trên, chỉ tính từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư trên 2,2 tỷ đồng cho phần việc này, trong đó trồng mới hơn 2.367 cây xanh các loại như dầu, phượng tím, sao đen, xà cừ, bằng lăng tím, bàng. Trong số này, có hơn 800 cây được trồng trên các tuyến đường của thị trấn Tân Sơn như Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, trước Trung tâm Y tế huyện, đạt 41% kế hoạch; 560 cây được trồng tại các khu du lịch, điểm tham quan, đạt 50% kế hoạch. Nhờ đó, đã nâng diện tích đất cây xanh tại thị trấn Tân Sơn đạt 3 m2/người, tăng 0,5 m2/người so với giai đoạn 2012-2015. Riêng với khu vực nông thôn, từ năm 2016 đến nay, tổng số cây xanh trồng tại các xã trên địa bàn huyện đạt trên 973 cây các loại. Điều cũng rất đáng ghi nhận là cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện đặc biệt chú trọng đến việc huy động các nguồn lực và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. Theo đó, ngày 29-4-2016, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về phát triển cây xanh bằng phương thức xã hội hóa và bước đầu đã huy động được trên 80 triệu đồng để phát triển cây xanh tại các nơi công cộng.

 
Nhiều tuyến đường ở huyện Ninh Sơn được đầu tư trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp.

Việc tổ chức thu gom rác thải tại các địa phương trong huyện cũng được chú trọng nhằm cải thiện môi trường, nhất là ở khu dân cư và nơi công cộng. Từ đầu năm 2016, UBND huyện đã phê duyệt đề án và kinh phí hỗ trợ ban đầu cho các xã Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn để triển khai dự án thu gom rác thải trên địa bàn các xã và tập trung về điểm tập kết. Mặt khác, UBND huyện hợp đồng với Công ty TNHH XD TM&SX Nam Thành thu gom toàn bộ rác thải trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, Lương Sơn và tại các điểm tập kết thuộc xã Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Nhơn Sơn vận chuyển về nhà máy xử lý rác tập trung. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng rác thải ở các khu dân cư như trước đây. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải tại thị trấn Tân Sơn, trung tâm huyện Ninh Sơn đạt trên 82%; địa bàn nông thôn tùy điều kiện thực tế từng xã, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải có thấp hơn như xã Lương Sơn đạt khoảng 37%, Hòa Sơn đạt khoảng 56%, riêng xã Nhơn Sơn đạt khoảng 80%. Theo lãnh đạo xã Nhơn Sơn cho biết, để đạt kết quả này ở địa bàn nông thôn không dễ, đòi hỏi phải kiên trì vận động người dân thực hiện. Đến nay, toàn xã đã có 8/10 thôn tham gia mô hình thu gom rác thải. Xã đã thành lập tổ thu gom rác, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH XD TM&SX Nam Thành vận chuyển, xử lý đúng theo quy trình. Điểm đặc biệt của Nhơn Sơn là còn tổ chức thu gom rác thải đối với vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại khu vực thôn Đắc Nhơn 2, hạn chế tác hại ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước. Kinh phí chi trả cho hoạt động làm sạch môi trường này trong năm 2017 trên địa bàn huyện là 3,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và huy động người dân đóng góp chi trả trên 900 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế nổi lên như trách nhiệm và ý thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng chưa cao, chưa thành thói quen tự giác trong cuộc sống của đa số người dân. Tỷ lệ cây xanh đô thị, vườn hoa mới đạt ở mức thấp so với quy định về phân loại đô thị của Chính phủ; cây xanh trồng ở các tuyến đường còn pha tạp nhiều chủng loại, khả năng sinh trưởng chậm, không phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Ngân sách của huyện về công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện cũng có phần hạn chế...

Đồng chí Võ Đình Vinh cho biết thêm: Mục tiêu phấn đấu của huyện từ nay đến năm 2020 về diện tích đất cây xanh, hoa, cây cảnh khu vực thị trấn Tân Sơn, trung tâm huyện đạt 7 m2/người, diện tích đất cây xanh, hoa, cây cảnh khu vực nông thôn đạt 5 m2/người; tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, trung tâm huyện đạt 100%, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn đạt 70%. Bằng quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong huyện cộng với kinh nghiệm đã thực hiện thời gian qua, tin rằng Ninh Sơn sẽ thực hiện đạt hiệu quả cuộc vận động “xanh-sạch-đẹp” và hoàn thành mục tiêu đề ra.