Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp

(NTO) Ngày 3-11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chuyên đề: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu cá đánh bắt xa bờ”.

Gần đây, lĩnh vực khai thác hải sản được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và có bước phát triển vượt bậc, từ đội tàu thủ công lạc hậu đến nay cả nước có 33.000 tàu cá đánh bắt xa bờ. Ninh Thuận là một trong 4 ngư trường lớn của cả nước về sản lượng đánh bắt. Năng lực tàu cá tính đến giữa năm 2017 là 2.770 chiếc, với tổng công suất 329.245CV, trong đó có 936 tàu đánh bắt xa bờ. Kết quả 5 năm gần đây sản lượng khai thác đều tăng, mỗi năm xấp xỉ 4.000 tấn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp.

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh, nhất là lĩnh vực khai thác hải sản có nhiều lợi thế. Nhờ nỗ lực của ngành chức năng, các địa phương trong hỗ trợ ngư dân đầu tư trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại đánh bắt xa bờ, đến nay hầu hết các tàu làm nghề vây rút chì, lưới rê mặt tầng đã được lắp đặt máy dò ngang, các thiết bị hàng hải hiện đại, làm tăng hiệu quả khai thác lên 1,5 đến 2 lần so với hình thức khai thác truyền thống trước đây.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong những năm tiếp theo, công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật vào đánh bắt hải sản phải đi trước một bước. Vì vậy, tỉnh và các ngành chức năng cần có giải pháp cụ thể trong việc giúp ngư dân tiếp cận thông tin, lựa chọn thiết bị công nghệ mới phục vụ khai thác xa bờ để tăng thu nhập; đồng thời, đề ra các giải pháp tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình khai thác có hiệu quả.