Những chuyển biến mới trong công tác dân vận ở tỉnh ta

(NTO) Theo đồng chí Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo,... góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Để tăng cường hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt ngày 11-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp”, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TW“Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Qua đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tồn đọng, phát sinh trong các tầng lớp nhân dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quan tâm, chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

 
Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận lắp đặt, thử nghiệm mô hình
ứng dụng công nghệ cao tưới nước tiết kiệm tại hộ ông Hùng Ky, thôn Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước). Ảnh: T.Q

Trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục được cử tri đánh giá cao. Đơn cử hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, qua tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ tư tại 65 xã, phường, thôn, khu phố, các tổ đại biểu đã tiếp nhận 852 ý kiến cử tri về các lĩnh vực: nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi...Các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Đối với UBND tỉnh, đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các chính sách hợp lòng dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Trong 9 tháng, các ngành, các cấp đã thanh tra 307 cuộc; tổ chức tiếp 1.428 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; giải quyết 1.052/1.167 đơn (1.135 đơn khiếu nại, 32 đơn tố cáo), đạt 90,14%; kiến nghị thu hồi 4,93 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ sai phạm về quản lý đất đai diện tích 12.708m2; kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 34 cá nhân.

Nhìn ở công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, có thể thấy rõ chuyển biến qua thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài tập trung củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và khối đoàn thể các cấp còn vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là thực hiện có hiệu quả các mô hình như: Trồng măng tây xanh, tưới nước tiết kiệm của Hội Nông dân; Xứ đạo bình yên, nuôi bò vỗ béo của MTTQ tỉnh; Thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh niên, “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ tỉnh... Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể giám sát hoạt động của chính quyền có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đoàn viên, hội viên theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn; kịp thời thông tin cho Nhân dân biết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các dự án, chương trình đầu tư, công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư... Đồng thời tích cực tham gia công tác tiếp dân, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Trọng tâm là vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.