Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Ninh Thuận

(NTO) Ngày 10-10, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Báo Ninh Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Hội Nhà báo tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ với các sở, ban, ngành và địa phương, Báo Ninh Thuận tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo đã nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức báo in và báo điện tử; xây dựng và thực hiện thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo từng chủ đề, chủ điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương; nâng cao số lượng phát hành các ấn phẩm báo in bình quân xuất bản từ 4.800-5.000 tờ/kỳ và số lượng bạn đọc truy cập vào báo điện tử bình quân khoảng 13.000 lượt/ngày... Báo Ninh Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, viên chức (BTV, PV, VC) trong cơ quan, gắn nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với việc rèn luyện đạo đức của người làm báo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Ninh Thuận đã kiến nghị một số vấn đề trọng tâm, như: Công tác nhân sự; nâng cấp trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị phục vụ xuất bản các ấn phẩm báo; các trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ nhiệm vụ xuất bản báo; đề nghị nâng số kỳ xuất bản báo in thường kỳ từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với PV…

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.L

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vào biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, BTV, PV, VC; những kết quả đạt được của Báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nội dung tuyên truyền đúng định hướng, kịp thời, nhanh nhạy, chất lượng; sự phối hợp đồng bộ với các ngành, địa phương trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hình thức và nội dung báo in và báo điện tử ngày càng được nâng cao, mang tính chuyên nghiệp của cơ quan truyền thông đa phương tiện. Số lượng báo phát hành rộng rãi đến nhiều đối tượng bạn đọc; số lượt truy cập vào báo điện tử ngày càng cao, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; đội ngũ cán bộ, BTV, PV, VC và lãnh đạo cơ quan báo tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; đạo đức nghề nghiệp trong sáng... Công tác xây dựng Đảng, hội, đoàn thể được quan tâm, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Báo.

Định hướng hoạt động của cơ quan Báo trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Báo Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng báo in và báo điện tử; thông tin cần nhanh, nhạy, kịp thời, đúng định hướng, phong phú, vừa góp phần chung vào nhiệm vụ chính trị của Báo, vừa là “món ăn” tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Báo cần tập trung phát hiện cái hay, cái tốt; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất; phê phán các hiện tượng tiêu cực; tích cực phòng, chống tham nhũng…, có biện pháp đấu tranh với thông tin “xấu, độc” trên mạng xã hội; đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phối hợp tốt với ngành chức năng thực hiện việc phát hành đến cơ sở; chú trọng phát triển cộng tác viên ở các ngành, địa phương; quan hệ tốt với PV các báo thường trú trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nhất là tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 theo đúng định hướng. Về những kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí theo đề nghị của Báo và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với lãnh đạo Báo Ninh Thuận lập đề án, tờ trình để Thường trực Tỉnh ủy xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.