Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

Tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Độc lập Hạng nhì

Hỏi: Ông Dương Thanh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Phước và và một số hội viên Hội Cựu chiến binh hỏi: Chúng tôi là những cán bộ quân đội tham gia kháng chiến suốt thời kỳ chống Mỹ ở miền Nam, đề nghị cho biết tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì đối với cán bộ tham gia kháng chiến theo Thông tri số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng?

Trả lời: Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Mục III, Thông tri số 38-TT/TƯ ngày 25/10/1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì Tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Độc lập hạng nhì là:

Cán bộ tham gia hoạt động ở chiến trường miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ, có thành tích, không phạm sai lầm khuyết điểm lớn, đã từng giữ một trong các chức vụ như: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Phó ban ngành cấp Quân khu hoặc các chức vụ tương đương trước ngày 30-4-1975.