Thư đi tin lại

Trong tuần qua, Báo Ninh Thuận đã nhận được đơn của các ông gửi đến gồm:

Đơn của ông Nguyễn Văn Xuân (thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn) tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết việc vợ chồng ông bị một số đối tượng ở cùng thôn đến nhà đánh trọng thương và đập phá tài sản của gia đình; đơn của ông Hà Thuận (thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) đề nghị cơ quan chức năng xử lý đơn tố cáo của ông theo đúng quy định. Báo Ninh Thuận đã chuyển đơn của các ông đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Khi có thông tin phản hồi, Báo Ninh Thuận sẽ thông tin lại để các ông được rõ.