Ký kết hợp đồng tín dụng chợ Cà Ná

(NTO) Ngày 17-3, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng Dự án chợ Cà Ná.

Dự án chợ Cà Ná là chợ loại 2, với hơn 226 điểm kinh doanh, được Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh đầu tư, xây dựng mới tại xã Cà Ná (Thuận Nam) với diện tích 5.259,2m2, tổng vốn đầu tư gần 14,5 tỷ đồng; trong đó, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh tài trợ vốn cho dự án với hạn mức tín dụng 9 tỷ đồng, thời hạn vay 5 năm.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp đồng tín dụng chợ Cà Ná.