Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 30a ở huyện Bác Ái

Ngày 13-1, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc dẫn đầu đến khảo sát thực tế tại hai xã Phước Thắng, Phước Đại

Ngày 13-1, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc dẫn đầu đến khảo sát thực tế tại hai xã Phước Thắng, Phước Đại và làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái về việc triển khai và kết quả 2 năm (2009-2010) thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Bác Ái. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và đại diện các ban, ngành hữu quan cấp tỉnh.

Sau khi khảo sát thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo địa phương và nhân dân thuộc vùng hưởng lợi từ chương trình 30a của Chính phủ, góp phần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến với người dân; giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình bền vững. Đồng chí ghi nhận trước khi thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Bác Ái là huyện khó khăn nhất không chỉ ở tỉnh Ninh Thuận mà là huyện khó khăn nhất của cả nước.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a kết hợp với các chương trình và dự án khác một cách quyết liệt, huyện Bác Ái đã tạo bộ mặt mới: trình độ dân trí được nâng cao, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của người dân vào sản xuất đã có chuyển biến tích cực; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, gắn với xuất khẩu lao động tạo giúp người dân nâng thu nhập có nhiều chuyển biến rõ nét; các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản, kết hợp với vốn hỗ trợ sự nghiệp và các nguồn vốn tài trợ khác của doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện; tỷ lệ hộ nghèo của Bác Ái thấp hơn các địa phương khác trong cả nước. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của huyện Bác Ái cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, tích cực vận động người dân không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, mà cùng với sự hỗ trợ của các chương trình của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản phải chú trọng đến chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng và bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả đối với người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cho cơ sở, cho huyện; tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về công tác tại xã; thực hiện tốt chính sách luân chuyển cán bộ để thúc đẩy sự phát triển toàn diện huyện nhà.

Đồng chí Pi-năng Thị Thủy, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm chăm lo đầu tư nâng cao toàn diện đời sống đồng bào Ra glai huyện Bác Ái. Lãnh đạo địa phương quyết tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình Nghị quyết 30a đạt được hiệu quả cao nhất, tạo động lực xây dựng nông thôn miền núi thoát nghèo bền vững.