Anh Huỳnh Phượng - Gương điển hình làm dân vận khéo

(NTO) Chiều về, khi các gia đình ở thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong (Thuận Bắc) vui vầy bên mâm cơm, thì anh Huỳnh Phượng lại rời nhà đi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Công việc của anh đều đặn ngày này qua ngày khác làm nhiều người cảm phục.

Năm 2012, thôn Mỹ Nhơn được đầu tư xây dựng trạm bơm phục vụ nước sản xuất cho 230 ha đất ở cánh đồng Suối Đế và Suối Chinh. Đây là công trình có ý nghĩa, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Để mở hệ thống kênh mương phải vận động bà con hiến ít nhất 2 ha đất.

Anh Huỳnh Phượng - Gương điển hình làm dân vận khéo.

Sau nhiều lần tổ chức họp dân vận động không có kết quả, với vai trò Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, anh đã đề xuất với Đảng ủy xã cho thành lập Tổ dân vận, phân công thành viên đến các hộ gia đình trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Là tổ trưởng, anh xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể, tập trung giải thích cho dân hiểu mục đích làm trạm bơm là phục vụ lợi ích của chính bà con trong thôn. Qua tuyên truyền, hầu hết mọi người nhận thức được khi có nước về cánh đồng Suối Đế, Suối Chinh mỗi năm sẽ tăng lên hai, ba vụ. Tuy vậy, quá trình vận động nhân dân hiến đất xây kênh mương gặp khó khăn do một số người có tư tưởng “hẹp hòi”, muốn nhận tiền bồi thường phần đất nằm trong diện giải tỏa.

Trước thực tế trên, anh Phượng quyết định chuyển sang cách vận động mới, thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Biết ông Trần Phương là người cao tuổi luôn gương mẫu trong các phong trào, nên anh động viên ông tiên phong hiến 1 sào đất. Noi theo ông Phương, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp có thêm 25 hộ tự nguyện hiến hơn 2ha đất để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng. Đồng chí Phạm Thận, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bắc Phong, nhìn nhận: Nỗ lực của anh Phượng trong vận động nhân dân hiến đất có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Trạm bơm Mỹ Nhơn triển khai thi công đúng tiến độ. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nước sản xuất từ vụ đông - xuân vừa qua.

Sáu năm làm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, anh Huỳnh Phượng luôn năng nổ, tích cực vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Hằng năm, anh tổ chức cho các gia đình ký cam kết tham gia phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, tạo ra khi thế thi đua sôi nổi. Đến nay, số gia đình văn hóa trong thôn đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm, hiện còn 18%.

Ghi nhận thành tích của anh, vừa qua UBND tỉnh đã tặng bằng khen Điển hình tiên tiến trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).