Ninh Hải: Tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện tiêu chí 19 về đảm bảo ANTT

(NTO) BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện tiêu chí 19 về đảm bảo ANTT tại xã Xuân Hải.

Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về đảm bảo tình hình ANTT; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng nông thôn mới trong khu dân cư. Xây dựng, củng cố 70 tổ nhân dân tự quản, 1 đội Thanh niên xung kích phòng chống tội phạm với 20 thành viên và 1 họ tộc tự quản về ANTT.