Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) có phòng xét nghiệm.

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ sở KCB có phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm các mẫu xét nghiệm và phối hợp thực hiện với các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm được Bộ Y tế quyết định, cho phép thành lập hoạt động để bảo đảm chất lượng xét nghiệm tại phòng xét nghiệm của cơ sở KCB.

Cùng với đó, cơ sở KCB phải công khai công tác kiểm chuẩn xét nghiệm của đơn vị để cơ quan quản lý, khách hàng, cộng đồng biết và giám sát. Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế ngành thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở KCB có phòng xét nghiệm và các phòng xét nghiệm tham chiếu trong quản lý chất lượng xét nghiệm; chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm. Bộ Y tế đánh giá và công nhận phòng xét nghiệm là phòng xét nghiệm tham chiếu đối với một hoặc nhiều loại xét nghiệm.

Nội dung Thông tư cũng nêu rõ, nhân viên y tế của phòng xét nghiệm có trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Phòng xét nghiệm phải thiết lập hệ thống tài liệu, hồ sơ quản lý chất lượng xét nghiệm.

Đặc biệt, cơ sở KCB có kế hoạch và thực hiện đào tạo về quản lý chất lượng cho nhân viên y tế định kỳ hàng năm. Đồng thời, lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng xét nghiệm phải phân công ít nhất một nhân viên y tế quản lý chất lượng xét nghiệm tại phòng xét nghiệm, tùy theo quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phòng xét nghiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2013.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam