Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2012

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4248/KH-UBND ngày 10-9-2012 về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2012.

Các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm nay được triển khai rộng khắp trong tỉnh trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bình đẳng và bổ ích, lồng ghép với các nội dung hoạt động giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Đồng thời, huy động các nguồn lực trong xã hội, tập trung các hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em các vùng hải đảo và biên giới…