Xử lý thấm thủy điện Sông Tranh 2 xong trước 31/7

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp xử lý thấm tổng thể, đưa lưu lượng thấm về nhỏ hơn mức thiết kế tại Thủy điện Sông Tranh 2 trước 31/7/2012.

Theo yêu cầu của chính phủ, Bộ Xây dựng phải tổ chức đánh giá an toàn đập sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý xong việc thấm nước qua đập và tác động của động đất kích thích tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trường hợp cần thiết, cho phép thuê tư vấn trong và ngoài nước có đủ năng lực và kinh nghiệm hỗ trợ việc phân tích, đánh giá an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2.

 Sự cố thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được khắc phục trước 31/7.

Ngoài việc đưa toàn bộ các thiết bị quan trắc hiện có vào làm việc, nghiên cứu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần ứng dụng thêm một số phương pháp địa vật lý để xác định các khuyết tật có thể có trong thân đập thủy điện Sông Tranh 2, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trước khi tiếp tục sử dụng.

Nguồn VTV.VN