Giới thiệu tài liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương Phan Rang - Tháp Chàm và Ninh Thuận” trên Báo Điện tử Ninh Thuận

(NTO) Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cá nhân, đơn vị tham gia Cuộc thi vào trang chủ của website Báo Ninh Thuận (NTO): http:/baoninhthuan.com.vn/, ở cuối trang chủ có banner ghi “Mời tham dự Cuộc thi tìm hiểu Quê hương Phan Rang-Tháp Chàm và Ninh Thuận”, để tham khảo toàn bộ tài liệu tham gia dự thi, có bổ sung:

- Ngày Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đi vào hoạt động chính thức là ngày 1 tháng 4 năm 2007.

- Về quy mô dân số, toàn thành phố năm 2010 là 163.667 người (theo số liệu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm 5 năm (2011-2015) ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 8-5-2012 của UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.