Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị: Làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy trung đoàn 896

(NTO) Ngày 20-4, đoàn Kiểm tra về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy Quân sự (QS) tỉnh và Đảng ủy Trung đoàn bộ binh (BB) 896 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 13-5-2011 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo của Đảng ủy QS tỉnh và Đảng ủy Trung đoàn BB 896, qua chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đều nâng cao hơn nữa ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Người. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn cán bộ, chiến sĩ, qua đó đã góp phần ngăn ngừa những vi phạm và nâng cao tinh thần trách nhiệm. 100% chi, đảng bộ trong lực vũ trang tỉnh đã xây dựng chương trình, xác định kế hoạch thực hiện những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng trong lực lượng vủ trang tỉnh và Trung đoàn BB 896 đã phát huy tinh thần tự giác, khắc phục những thói quen không phù hợp, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đoàn công tác tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy QS tỉnh

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đoàn Hải Long, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh ủy-phó trưởng đoàn nhận xét do đặc thù của lực lượng vũ trang nên Đảng ủy QS tỉnh và Đảng ủy Trung đoàn BB 896 đã làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, triển khai nghiêm túc các nội dung yêu cầu của Chỉ thị 03. Tuy nhiên để sát với tinh thần Chỉ thị 03, Đảng ủy QS tỉnh và Đảng ủy Trung đoàn BB 896 cần bổ sung việc xây dựng quy chuẩn đạo đức. Việc triển khai phải đồng bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trong quá trình triển khai phải thực hiện theo thứ tự, đảm bảo chất lượng và cần quan tâm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký thực hiện cụ thể của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trên cơ sở đó đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ và biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến.