Ứng dụng phần mềm SMAS 2.0 trong trường học

(NTO) Ngày 12-4, Chi nhánh Viettel Ninh Thuận – Tập đoàn Viễn thông Quân đội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý nhà trường phổ thông (SMAS 2.0) trong trường học, giai đoạn 2012-2015.

SMAS 2.0 là hệ thống quản lý tổng thể phục vụ trong ngành Giáo dục & Đào tạo, được áp dụng cho các nhà trường phổ thông và các đơn vị quản lý trong ngành. Đây là phần mềm được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế và các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong công tác quản lý học sinh. SMAS 2.0 được xem là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa trong ngành giáo dục. Ứng dụng phần mềm này giúp cho các trường học quản lý hồ sơ học sinh, giáo viên, theo dõi quá trình học tập, công tác trong trường học và các kỳ thi một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Tiện ích của phần mềm là: dễ sử dụng, cung cấp kênh liên lạc hiệu quả giữa nhà trường – gia đình, đơn vị quản lý cấp phòng, sở có thể nhanh chóng tổng hợp số liệu báo cáo thống kê về tình hình dạy và học… Sở Giáo dục & Đào tạo Ninh Thuận là tỉnh thứ 55 trong cả nước ký biên bản thỏa thuận ứng dụng phần mềm này.

Hội thảo Ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý nhà trường phổ thông (SMAS 2.0)