Công ty Điện lực Tỉnh: Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2011

Sáng ngày 14 - 9, Công ty Điện lực tỉnh tổ chức hội nghị khách hàng . Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam, các ngành hữu quan tỉnh Ninh Thuận và hơn 100 khách hàng sử dụng điện.

(NTO) Hội nghị là dịp để Công ty Điện lực tỉnh, các khách hàng đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, cởi mở nhằm đạt mục tiêu hài hòa lợi ích hai bên, trên tinh thần hợp tác và chia sẻ. Đồng thời, thông tin đến khách hàng tình hình cung ứng điện năng, kế hoạch cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2011 và những khó khăn của ngành Điện trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tich UBND tỉnh trao bằng khen
cho 04 tập thể có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm điện. Ảnh: Dạ Nguyệt

Đến nay, tỉnh ta đã đưa điện lưới về 100% xã, phường (65/65); 140.758 hộ dân có điện (đạt 99,53%), trong đó 87.543 hộ dân nông thôn có điện (đạt 99,34%). Năm 2011, ngành Điện đầu tư 31 công trình lưới điện phân phối, khối lượng đầu tư bao gồm 23 km đường dây trung thế, 106 đường dây hạ thế và tổng công suất trạm phân phối là 15,7 MVA, trong đó đã hoàn thành 18 công trình. Ngoài ra, còn khởi công dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn với tổng mức đầu tư 5,7 tỷ đồng để cải tạo 9,6 km đường dây trung thế và 28 trạm biến áp phân phối tổng dung lượng là 1.310 kVA.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Miên

Trong 8 tháng đầu năm 2011, Công ty đã chủ động phối hợp với khách hàng triển khai đồng bộ kế hoạch cung cấp điện, các giải pháp tiết kiệm điện được khách hàng hưởng ứng đạt hiệu quả cao. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 300 triệu kWh, so với tiêu chí tiết kiệm điện thì mức tiết kiệm điện năng sử dụng của các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà công ty điện lực tỉnh đạt được trong thời gian qua và đề nghị để tiếp tục duy trì khả năng cung cấp điện ổn định cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các khách hàng lớn trong công tác tuyên truyền để vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác dự báo phụ tải để ngành điện ít bị động trong việc chuẩn bị nguồn và lưới phân phối. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện tiết kiệm điện.